Servicii EXCELSIOR CONSULTING

Servicii profesionale de contabilitate si financiare

 • intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
 • elaborarea balantei de verificare lunara;
 • intocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA si cartea mare;
  contabilitate de gestiune;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
 • intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale;
  acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor legale.

Salarizare si personal

 • calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
 • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile pentru: bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, CAS, fondul de somaj, fonduri speciale;
 • intocmirea si depunerea anuala a fiselor fiscale pentru angajati;
 • inregistrarea si depunerea contractelor de munca, a actelor aditionale si a rezilierilor de contracte;
 • inregistrarea si completarea Registrului de evidenta a salariatilor;
 • consultanta privind intocmirea dosarelor de personal.